Veľkoobchod detskej obuvi Čo by ste mali vedieť pred nákupom
weestep
0
Obľúbené
Sád: 0
Celková: 0.00 €
Vlajka

Vyberte jazyk

Veľkoobchod s detskou obuvou
Veľkoobchod s detskou obuvou

Práva spotrebiteľov

Práva spotrebiteľov

Čo potrebujete vedieť pred nákupom

Bez ohľadu na to, kde si v EÚ kúpite tovar alebo službu, obchodník vám musí pred nákupom poskytnúť jasné, správne a zrozumiteľné informácie o tovare alebo službe.

Tieto informácie o zmluve by mali obsahovať:

Hlavné Prvky Produktu

Celková cena vrátane daní a poplatkov všetkých

Náklady na dopravu ( ak sú k dispozícii) - a akékoľvek ďalšie dodatočné náklady

Usporiadanie platby, dodania alebo vykonania

Na totožnosť, adresu a telefónne číslo obchodníka

Trvanie zmluvy (ak sa uplatňuje)

Niektoré z týchto informácií nemusia byť výslovne uvedené, ak je to zrejmé z kontextu, napríklad vlastnosti produktu, ktoré sú zobrazené na poličke v obchode.

Ak nakupujete online, telefonicky, zásielkovým katalógom alebo od predajcov, musíte pred nákupom uviesť aj nasledujúce podrobnosti:

E-mailová adresa obchodníka

Akékoľvek obmedzenia prepravy špecifické pre danú krajinu

Právo na odstúpenie od zmluvy do 14 dní

dostupné popredajné služby

mechanizmy riešenia sporov

Číslo Obchodného registra obchodníka

Profesijný titul obchodníka a údaje o DPH (ak sa uplatňujú)

Profesijné združenie, do ktorého obchodník patrí (AK je to vhodné).

Pri týchto nákupoch by ste mali mať na pamäti, že nebudete musieť platiť žiadne poštovné a iné výdavky, ktoré neboli vopred informované.

Zmluvy musia byť napísané jednoduchým a zrozumiteľným jazykom a nesmú obsahovať nekalé zmluvné podmienky.

V niektorých krajinách EÚ sa právo na potvrdenie Vašej objednávky, jej zrušenie a ďalšie zákonné požiadavky nevzťahujú na end-to-end nákupy v hodnote nižšej ako 50 eur.

Potvrdenie nákupu

Ak ste si zakúpili niečo iné ako skutočný obchod - napríklad online, telefonicky alebo katalógom - musíte dostať písomné potvrdenie o svojej transakcii. Potvrdenie musí byť v papierovej podobe alebo v dlhodobom formáte, ako je e-mail alebo správa na váš osobný účet na webovej stránke obchodníka - za predpokladu, že si ho môžete ponechať a obchodník ho nemôže jednostranne zmeniť.

Digitálny obsah

Pri nákupe digitálneho obsahu na internete, ako je sťahovanie alebo streamovanie hudby alebo videa, platia osobitné požiadavky na informácie. Pred uskutočnením nákupu by ste mali byť tiež informovaní o tom, ako obsah funguje s príslušným hardvérom/softvérom (interoperabilita) a jeho funkčnosťou vrátane toho, či sa na používanie obsahu vzťahujú akékoľvek geografické obmedzenia a či sú povolené súkromné kópie.

 

Popredajná telefónna komunikácia

Obchodníci, ktorí spotrebiteľom poskytujú popredajné telefónne linky, by sa mali uistiť, že hovory sa platia za základnú cenu. Obchodníkom sa zakazuje požadovať od spotrebiteľov, aby používali prémiové telefónne linky na vyžiadanie alebo sťažovanie sa na ich nákup alebo zmluvu.

Nákup od internetových obchodníkov z krajín mimo EÚ

Vaše práva spotrebiteľov podľa pravidiel EÚ sa zvyčajne vzťahujú aj na nákupy od internetových obchodníkov z krajín mimo EÚ zamerané na spotrebiteľov v EÚ. Môžete však mať ťažkosti s obhajobou svojich práv pred obchodníkmi mimo EÚ.

Ceny a platby

Rozhodnutie Spojeného kráľovstva uplatniť článok 50 ZEÚ: doplňujúce informácie

Pri nákupe tovaru alebo služieb v EÚ by ste mali byť jasne informovaní o celkovej cene vrátane všetkých daní a dodatočných poplatkov.

Pri online nákupoch musíte jasne potvrdiť-napríklad kliknutím na tlačidlo -, že viete, že zadanie objednávky znamená platobnú povinnosť.

Ak chcete uskutočniť online platbu vo výške viac ako 30 EUR, budete musieť použiť kombináciu najmenej dvoch autentifikačných prvkov, ako napríklad:

Niečo, čo máte (napríklad mobilný telefón alebo čítačku kariet) a niečo, čo poznáte (PIN alebo heslo)

Niečo, čo máte (mobilný telefón alebo čítačku kariet) a niečo, čo máte (váš odtlačok prsta)

Niečo, čo viete (PIN alebo heslo) a niečo, čo ste (váš odtlačok prsta)

Vďaka tomu sú vaše platby bezpečnejšie a bezpečnejšie.

Príplatky Za Kartu

Obchodníci v EÚ nesmú účtovať dodatočné poplatky za používanie kreditnej alebo debetnej karty. Jedinou výnimkou z tohto pravidla sú karty American Express / Diners Club a obchodné alebo firemné kreditné karty, kde sa namiesto toho účtuje váš zamestnávateľ. Ak používate tieto karty, stále vám môže byť účtovaný poplatok, ale táto suma nemôže prekročiť sumu, ktorá skutočne stojí obchodníka za spracovanie Vašej platby.

Mali by ste vedieť, že ak platíte v iných menách EÚ ako v Eurách, váš poskytovateľ vám môže aj naďalej účtovať poplatok za konverziu meny, keď kartu používate v inej krajine EÚ.

Poplatok Za Ďalšie Služby

Musíte súhlasiť s akoukoľvek dodatočnou platbou požadovanou obchodníkom, ako je expresná doprava, darčekové balenie alebo cestovné poistenie.

Obchodník vám nesmie účtovať poplatky za tieto služby, pokiaľ ste si ich jasne nevybrali. Použitie vopred označeného políčka na webovej stránke obchodníka neznamená súhlas, takže budete mať nárok na vrátenie akejkoľvek platby, ktorá bola prijatá týmto spôsobom.

Cenová diskriminácia

Ako občan EÚ (v tomto prípade 28 členských štátov EÚ Island, Lichtenštajnsko a Nórsko) alebo rezident nemôžete platiť vyššiu cenu pri nákupe tovaru alebo služieb v EÚ len z dôvodu vašej štátnej príslušnosti alebo krajiny pobytu.

Keď nakupujete tovar online v EÚ, ceny sa môžu líšiť v závislosti od krajiny alebo v rôznych verziách tej istej stránky, napríklad z dôvodu rozdielov v nákladoch na dopravu. Ak však nakupujete online bez cezhraničnej prepravy - napríklad keď si kúpite niečo online, čo chcete odviezť obchodníkovi alebo predajni na vlastnú päsť-mali by ste mať prístup k rovnakým cenám a špeciálnym ponukám ako kupujúci žijúci v tejto krajine EÚ, nemôžete platiť viac ani byť zbavení možnosti kúpiť si čokoľvek len preto, že žijete v inej krajine.

Rovnaké pravidlá platia pri nákupe služieb poskytovaných v priestoroch obchodníka, napríklad pri kúpe vstupeniek do zábavného parku, rezervácii hotela, prenájme auta alebo pri nákupe elektronických služieb (ako sú cloudové služby alebo hosťovanie webových stránok) máte nárok na prístup k rovnakým cenám ako miestni Kupujúci.

Na ochranu autorských práv, ako sú filmy, elektronické knihy a hudba, sa často vzťahujú rôzne licenčné zmluvy v rôznych krajinách. Takže nemôžete mať vždy prístup k rovnakým produktom za rovnakú cenu vo všetkých krajinách EÚ.

Vrátenie DPH

Ak prichádzate z krajín mimo EÚ, máte nárok na vrátenie DPH za tovar, ktorý ste si kúpili počas pobytu v EÚ, ak je tovar predložený colným orgánom pri odoslaní do 3 mesiacov od jeho zakúpenia spolu s dokladmi o vrátení DPH. Zvyčajne ich pripravuje predávajúci, aj keď preto, že schéma je dobrovoľná, nie všetci predajcovia sa zúčastňujú. Niektoré krajiny stanovujú minimálnu Kúpnu cenu, aby spĺňali podmienky na vrátenie peňazí.

Nákup online z inej krajiny EÚ

Pri nákupe tovaru z inej krajiny EÚ na doručenie do krajiny Vášho bydliska sa môžu uplatňovať osobitné pravidlá. Ak spoločnosť, od ktorej nakupujete, predáva tovar určitej hodnoty do vašej krajiny, do ktorej je tovar dodaný, nemôže účtovať DPH v krajine, v ktorej ste uskutočnili nákup. Namiesto toho musia uplatňovať DPH v krajine, do ktorej je položka dodaná - DPH miesta určenia. Maximálna suma týchto cezhraničných predajov je stanovená každou krajinou EÚ vo výške 35 000 EUR alebo 100 000 EUR. To znamená, že väčšina veľkých internetových obchodov dodávajúcich tovar v rámci EÚ bude musieť uplatňovať pravidlo o DPH v mieste určenia.

DPH za telekomunikačné, vysielacie a elektronické služby sa vyberá v krajine, v ktorej žijete (v krajine, v ktorej žijete, máte trvalé bydlisko alebo zvyčajne žijete), nie v krajine, v ktorej si službu zakúpite. Tieto pravidlá sa vzťahujú na služby zakúpené v rámci EÚ aj mimo nej.