Veľkoobchod detskej obuvi Zásady ochrany osobných údajov
weestep
0
Obľúbené
Sád: 0
Celková: 0.00 €
Vlajka

Vyberte jazyk

Veľkoobchod s detskou obuvou
Veľkoobchod s detskou obuvou

Zásady ochrany osobných údajov

Zásady spracovania osobných údajov:

 

1. Všeobecné ustanovenia

Tieto zásady spracúvania osobných údajov sú zostavené v súlade so Všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov EÚ GDPR a vymedzujú postup spracúvania osobných údajov a opatrenia na zaistenie bezpečnosti osobných údajov prijaté spoločnosťou Weestep Sp. z o.o. (ďalej len Prevádzkovateľ), so sídlom na adrese: Poľsko. ul. Karczunkowska 42, 02-871 Varšava.

1.1. Prevádzkovateľ si za svoj najdôležitejší cieľ a podmienku vykonávania svojej činnosti stanovuje dodržiavanie ľudských práv a slobôd pri spracúvaní svojich osobných údajov vrátane ochrany práv na súkromie, osobných a rodinných tajomstiev.

1.2. Tieto zásady prevádzkovateľa týkajúce sa spracovania osobných údajov (ďalej len zásady) sa vzťahujú na všetky informácie, ktoré môže prevádzkovateľ získať o návštevníkoch webovej stránky weestep.sk ( ďalej len používateľ). Preto si pred poskytnutím vašich osobných údajov prečítajte nasledujúce informácie vysvetľujúce, prečo zhromažďujeme vaše údaje, ako ich používame a aké sú vaše práva. Buďte opatrní: ak ste neplnoletý, mali by ste požiadať svojich rodičov o potvrdenie registrácie.

 

2. Prevádzkovateľ môže spracúvať nasledujúce osobné údaje používateľa

2.1. Priezvisko, meno, po otcovi.

2.2. Mailová adresa.

2.3. Telefónne čísla.

2.4. Webová stránka tiež zhromažďuje a spracováva odosobnené údaje o návštevníkoch pomocou internetových štatistických služieb (Google Analytics, Yandex Metrica atď.).

2.5. Vyššie uvedené údaje, ďalej uvedené v texte Zásad, sú kombinované so všeobecným pojmom Osobné údaje.

 

3. Účely spracovania osobných údajov

3.1. Účelom spracovania osobných údajov používateľa je informovať používateľa zasielaním e-mailov; poskytnúť používateľovi prístup k službám, informáciám a/alebo materiálom obsiahnutým na webovej stránke.

3.2. Prevádzkovateľ má tiež právo zasielať používateľovi oznámenia o nových produktoch a službách, špeciálnych ponukách a rôznych udalostiach. Používateľ môže vždy odmietnuť prijímanie informačných správ kliknutím na príslušnú frázu na konci každého e-mailu od operátora.

3.3. Depersonalizované používateľské údaje zhromaždené pomocou internetových štatistických služieb sa používajú na zhromažďovanie informácií o činnosti používateľov na webovej stránke, zlepšenie kvality webovej stránky a jej obsahu.

 

4. Právne dôvody spracúvania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje používateľa iba vtedy, ak sú vyplnené a/alebo odoslané používateľom samostatne prostredníctvom špeciálnych formulárov umiestnených na webovej stránke weestep.sk. Vyplnením príslušných formulárov a/alebo odoslaním svojich osobných údajov prevádzkovateľovi užívateľ súhlasí s týmito Zásadami.

 

5. Postup zhromažďovania, uchovávania, prenosu a iných typov spracovania osobných údajov

Bezpečnosť osobných údajov spracúvaných prevádzkovateľom je zabezpečená implementáciou právnych, organizačných a technických opatrení potrebných na úplné splnenie požiadaviek platnej legislatívy v oblasti ochrany osobných údajov.

5.1. Prevádzkovateľ zabezpečuje bezpečnosť osobných údajov a prijíma všetky možné opatrenia na vylúčenie prístupu k osobným údajom neoprávnených osôb.

5.2. Osobné údaje používateľa nebudú nikdy za žiadnych okolností poskytnuté tretím stranám, s výnimkou prípadov súvisiacich s implementáciou platných právnych predpisov.

5.3. V prípade nepresností v osobných údajoch ich môže používateľ samostatne aktualizovať zaslaním oznámenia prevádzkovateľovi na e-mailovú adresu prevádzkovateľa sale@weestep.pl označené Aktualizácia osobných údajov.

5.4. Doba spracovania osobných údajov je neurčitá. Používateľ môže svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať zaslaním oznámenia prevádzkovateľovi e-mailom na e-mailovú adresu prevádzkovateľa sale@weestep.pl označené Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov.

 

6. Záverečné ustanovenia

6.1. Akékoľvek vysvetlenia týkajúce sa otázok, ktoré sa týkajú spracúvania jeho osobných údajov môže používateľ získať kontaktovaním prevádzkovateľa prostredníctvom e-mailu sale@weestep.pl.

6.2. Tento dokument bude odrážať akékoľvek zmeny v Zásadách spracovania osobných údajov prevádzkovateľa. Zásady sú platné na dobu neurčitú, kým nie sú nahradené novou verziou.